• ИЗВЕШТАЈ: ИПС Алумни - Регионална конференција во Скопје

  Од 11 до 13 април 2013 година, во Скопје се одржа третата ИПС Алумни - Регионална конференција под наслов „Наследството од ИПС во фокус: Преку активизам на здруженијата на меѓународната парламентарна стипендија до поголемо учество во политичкиот и општествениот живот во татковината“. На конференцијата организирана од страна на Здружението за...

 • Регионална ИПС конференција 2013 во Скопје

  Наслов: Наследството од ИПС во фокус: Преку активизам на здруженијата на меѓународната парламентарна стипендија до поголемо учество во политичкиот и општествениот живот во татковината

  Идеја за конференцијата: Низа млади интелектуалци со солидни достигнувања и одлични стручни, социјални, јазични и меѓукултурни квалификации од земијите кои...

 • Средба со ФЕС стипендисти

  На 19. септември 2012 година, членови на здружението се сретнаа со стипендисти на Фондацијата Фридрих Еберт од Германија. Стипендстите беа во посета на Македонија на студиско патување, со цел да истражуваат за нивните докторски работи. Тие особено беа заинтересирани за темата „Мултиетнички односи“. Ги посетија градовите: Скопје, Тетово, Крушево...

 • Средби со германскиот пратеник Јосип Јуратовиќ

  На 24. февруари и 18. мај 2012 год. ИПС здружението се сретна со германскиот пратеник Јосип Јуратовиќ. Г-нот Јуратовиќ беше многу заинтересиран за здружението и ја изрази својата подготвеност за поддршка на неговите идни активности. На средбите се дискутираше за планираните активности на Здружението.


 • ИПС Регионална конференција 2012

  Од 10. до 12. мај 2012 год. во Тирана се одржа втората ИПС регионална конфереција на поранешните ИПС стипендисти на тема „Одлив на мозоци, добивање мозоци. Проблем во Албанија и во регионот“. На конференцијата зедоа учество 9 ИПС здруженија од регионот. Македонското здружение беше претставено од Нита Старова, Воислав Стојановски и Александар...

 • ИПС Регионална конференција 2011

  Од 22. до 24. септември 2011 во Белград се одржа првата ИПС Регионална конференција. Темата беше перспективите на земјите од Југоисточна Европа и нивниот пат кон ЕУ. На конференцијата зедоа учество ИПС здруженијата од балканските земји, на која беа присутни Петранка Делова Миладинова и Љупка Сиљаноскаод македонското Здружение. Цел на...