• Средби со германскиот пратеник Јосип Јуратовиќ

    На 24. февруари и 18. мај 2012 год. ИПС здружението се сретна со германскиот пратеник Јосип Јуратовиќ. Г-нот Јуратовиќ беше многу заинтересиран за здружението и ја изрази својата подготвеност за поддршка на неговите идни активности. На средбите се дискутираше за планираните активности на Здружението.