• Вечера со група пратеници

    На 31. октомври 2011 год. ИПС здруженитето се сретна со делегација на германски пратеници во Скопје. Членови на делегацијата беа: г-дин Вајс (ЦДУ/ЦСУ), г-ѓа Цапф (СПД), г-дин Нескович (Линке) и г-ѓа Бек (Зелените). Се зборуваше за кариерата на ИПС алумните по враќањето во Македонија и за нивните предизвици и шанси на македонскиот пазар на трудот.