• Избор на стипендисти за ИПС програмата 2013

    На 1. и 2. октомври 2012 год. во Скопје престојува ИПС изборната комисија. Освен годишните средби со македонските политички претставници, комисијата на 2. октомври ги избира ИПС стипендистите кои во 2013 год. ќе бидат на пракса во биро на еден член на германскиот Бундестаг. Ден претходно комисијата со поддршка на ИПС здружението ја преставува ИПС програмата пред потенцијалните заинтересирани лица.